RATISTOP FORTE 10 KG

Descriere

COMPOZIȚIA
Substanță activă:
Brodifacoum (Nr. CAS 56073-10-0, Nr. CE 259-980-5):……….. 0,005%
TIPUL PREPARATULUI
Momeala sub formă de granule, gata de utilizare, care conțin
brodifacum 0,005%. Produsul este utilizat pentru combaterea
șobolanilor (Ratus norvegicus) și a șoarecilor (Mus musculus), în
interiorul clădirilor. Produsul este ambalat în plicuri de 25 sau 50g/
plic.
CATEGORIA DE UTILIZATORI
Utilizatori profesionali, specializați.
ARIA DE UTILIZARE
Produsul se utilizează în interiorul clădirilor. Nu se utilizează în
agricultură.
INSTRUCȚIUNILE ȘI DOZELE DE APLICARE
Produsul este utilizat numai în interiorul locuințelor, pentru uz
profesional, în cutii cu momeală etichetate corespunzător.
Produsul este gata de utilizare și trebuie utilizat conform cu dozele
următoare. Evitați atingerea produsului cu mâinile goale, utilizați
mănuși de protecție. Momeala trebuie manipulată cu atenție și
plasată în suporturi pentru momeală corespunzătoare, rezistente
la intemperii și marcat, disponibile pe piață. Se observă zona de
infestare și se plasează suportul de momeală la intrarea în galeri,
de-a lungul căilor de acces și în locurile cu prezență maximă. Nu se
utilizează în agricultură.
Doze:
Șoareci de casă: 2 suporturi de momeală cu maxim 50 g produs la
fiecare 10 m²;
Șobolani negri: 3-5 suporturi de momeeală cu maxim 100 g produs
la fiecare 10 m²; (100 g – doza maximă, limitată pentru fiecare
punct de intoxicare, la 10 m distanță, pentru a se evita intoxicațiile
altor animale nevizate)
Marcați zona unde se aplică tratamentul și aplicați o plăcuță
informativă privind riscul de otrăvire și măsuri de prim ajutor.
Verificați la fiecare 3-4 zile suporturile de momeală și înlocuiți
sau reumpleți suporturile care au fost consumate de rozătoare,
care au fost afectate de apă sau contaminate cu murdărie.
Efectuați controale regulate și aruncați rozătoarele moarte în
conformitate cu legislația în vigoare. Produsul nu este destinat
utilizării permanente, organizați tratamente cu durata de până la
6 săptămâni. Îndepărtați cât mai repede posibil animalele moarte
și înlăturați-le în conformitate cu regulile curente. Citiți cu atenție
instrucțiunile de pe etichetă.
INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR
În cazul contactului cu ochii: Spălați ochii cu o soluție de spălare
pentru ochi sau cu multă apă ținând pleoapele ridicate timp de cel
puțin 15 minute. Cereți imediat sfatul medicului.
În cazul contactului cu pielea: Îndepărtați hainele contaminate care
vor fi spălate înainte de refolosire. Spălați zonele afectate cu apă,
apoi cu săpun.
În cazul ingerării: Dacă ingestia a fost recentă (la mai puțin de 3
ore) și dacă persoana este conșientă, se va induce voma. Nu luați
nimic pe cale orală.
În cazul inhalării: Inhalarea este puțin probabilă; ea este posibilă
numai în cazul producerii de praf. Aduceți persoana la aer curat.
Controlați respirația și, dacă este necesar, faceți respirație
artificială.
Recomandări generale:
Îndeărtați persoana afectată de zona contaminată și cereți sfatul
medicului.
Mențineți pacientul în stare de repaus și păstrați constantă
temperatura corpului.
Dacă persoana este inconștientă, puneți-o pe o parte, cu capul mai
jos decât restul corpului și cu genunchii îndoiți. Nu administrați
nicio substanță pe cale orală persoanelor inconștiente. Dacă este
necesar, transportați persoana intoxicată la spital și aratați, dacă
este posibil, eticheta sau ambalajul.
NU LASAȚI SINGURĂ PERSOANA OTRĂVITĂ ÎN NICIO SITUAȚIE.
Recomandări pentru medic:
Ca regulă generală, administrați tratament simptomatic
compensator pentru efectele observate.
În cazul de indigestie, efectuați spălături stomacale dacă nu se
observă simptome de hemoragie și se administrează cărbune
activat. Activitatea protrombinei trebuie monitorizată imediat
după indigestie, cât și în următoarele zile. Dacă această activitate
s-a redus, se administrează vitamina K1. Dacă este necesar, se fac
transfuzii de sânge. Urmați protocolul medical adecvat agreat de
Centrul de Control al Intoxicațiilor.
Contraindicații: anticoagulați.
ÎN CAZUL DE ACCIDENT, SUNAȚI LA BIROUL DE TOXICOLOGIE telefon
021 318 36 06 sau 021 318 36 20 (Luni – Vineri, 8:00 – 15:00).
MĂSURI PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A HRANEI PENTRU
ANIMALE
Spațiile tratate trebuie să fie marcate pe durata perioadei de
tratament și în dreptul suporturilor de momeală, trebuie să existe
un semn de avertizare.
CEREALE IMPREGNATE
Insecticide/ Raticide
!Înainte de administrare citiți cu atenție prospectul produsului.
253
Nu trebuie aplicat în zonele în care se află alimente/furaje
neprotejate sau pe terenuri agricole cultivate.
Suporturile de momeală trebuie plasate în condiții de siguranță, în
vederea minimizării riscului de deschidere și ingerare accidentală a
momelii de către animalele care nu sunt specia țintă.
Asigurați întotdeauna corespunzător securitatea suporturilor de
momeală pentru a nu putea fi deplasate de către șobolani.
În scopul de a reduce la minim probele de rezistență și risc de
intoxicație primară, produsul nu poate fi folosit permanent ca
momeală (durata tratamentului va fi maxim de 6 săptămâni).
Ambalajele goale, rozătoarele moarte, momeala și suporturile de
momeală trebuie gestionate în conformitate cu reglementările în
vigoare, prin intermediul administratorilor autorizați de deșeuri.
Trebuie efectuate inspecții periodice ale setului de suport de
momeală (se recomandă la fiecare 3 sau 4 zile) și trebuie înlocuite
sau reumplute cele care au fost cosumate de rozătoare, au fost
afectate de apă sau contaminate cu murdărie.
Momelile trebuie folosite doar în suporturi de momeală, inviolabile
și semnalizate în mod adecvat, protejate împotriva acțiunii
agenților atmosferici și a ingestiei accidentale din partea speciilor
nevizate, evitând dispersia în mediul înconjurător.
După terminarea tratamentului, stațiile de intoxicare și momelile
neconsumate se vor îndepărta conform normelor în vigoare. Se vor
citi cu atenție instrucțiunile produsului.
DEPOZITARE
Produsul se va păstra în ambalajul original, bine închis, ferit de
lumină într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat. Produsul se va
păstra în locuri ventilare și departe de razele solare directe, în
locuri sigure, inaccesibile animalelor de companie și a altor animale
care nu sunt specii țintă, pentru a minimiza riscul de atingere sau
ingerare.
FRAZE DE RISC
H360D – Poate dăuna copilului nenăscut. H372 – Cauzează
deteriorarea organelor prin expunere prelungită sau repetată. P101
– Dacă este necesar un sfat medical, trebuie să aveţi la îndemână
recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare. P201 – Obţineţi
instrucţiuni speciale înainte de utilizare. P260 – Nu inspiraţi vaporii.
P280 – Purtaţi m ă n u ş i d e p r o t e c ţ i e / î m b r ă c ă m i n t e d e
protecţie / echipament de protecţie a ochilor/ echipament de
protecţie a feţei. P501 – Eliminaţi conţinutul/recipientul prin
incinerare.
MOD DE PREZENTARE
Saci x10 kg, 30 kg.
PRODUCĂTOR
SC PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI SRL

Informații suplimentare

Greutate 10 kg