RATISTOP FARM PLUS 120GR

4,00 lei

Stoc epuizat

Descriere

CATEGORIA DE UTILIZATORI
Publicul larg (non-profesional).
ARIA DE UTILIZARE:
Produsul se utilizează în interiorul și în jurul clădirilor.
COMPOZIȚIE
Substanță activă:
Difenacum (Nr. C.A.S.56073-07-5, Nr. C.E. 259-978-4)……….0,0029%
TIPUL PREPARATULUI
Momeală gata de utilizare sub formă de cereale.
SPECII ȚINTĂ
Șoarece de casă (Mus musculus) și șobolan gri sau de canal (Rattus
norvegicus)
MOD DE UTILIZARE
În interior:
Doze și frecvența aplicării:
-Șoareci: 60 gr momeală/suport de momeală la fiecare 5-10 m (5
m în cazul unei invazii puternice și 10 m în cazul unei invazii slabe).
-Șobolani: 100 gr momeală/suport de momeală la fiecare 5-10 m (5
m în cazul unei invazii puternice și 10 m în cazul unei invazii slabe).
Metoda de aplicare: momeală sub formă de cereale gata pentru
utilizare în suporturi de momeală rezistente la manipulare.
În jurul clădirilor:
-Șobolani: 100 gr momeală/suport de momeală la fiecare 5-10 m (5
m în cazul unei invazii puternice și 10 m în cazul unei invazii slabe).
Metoda de aplicare: momeală sub formă de cereale gata pentru
utilizare în suporturi de momeală rezistente la manipulare.
Instrucțiuni specifice de utilizare:
Plasați suporturile de momeală în zone care nu sunt supuse
inundațiilor. Înlocuiți momelile care au fost deteriorate de apă sau
contaminate de murdărie.
Suporturile de momeală trebuie să fie verificate cel puțin o dată
la fiecare 2-3 zile (în cazul șoarecilor), respectiv la 5-7 zile (în cazul
șobolanilor) la începerea tratamentului și apoi, cel puțin o dată pe
săptămână, pentru a verifica acceptarea momelii, dacă suporturile
de momeală sunt intacte și pentru a îndepărta rozătoarele moarte.
Reumpleți suporturile de momeală atunci când este necesar. Se
recomandă utilizarea de mănuși.
INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR
În cazul în care simptomele de senzație de rău persistă: îndepărtați
persoana afectată din zona contaminată și cereți sfatul medicului.
Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane aflate
în stare de inconștiență.
În caz de inhalare: se va transporta persoana la aer curat. Dacă
respirația este neregulată sau se oprește, efectuați respirație
artificială. Dacă este conștientă, puneți persoana expusă într-o
poziție adecvată și solicitați asistență medicală.
În caz de contact cu ochii: spălați ochii cu multă apă timp de 10
minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă este cazul. Solicitați
asistență medicală.
În caz de contact cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea
contaminată. Spălați zonele afectate cu multă apă și săpun sau cu
un produs de curățare adecvat pentru piele. NICIODATĂ nu utilizați
solvenți sau diluanți.
În caz de ingerare: Cereți imediat îngrijire medicală. Se va arăta
medicului eticheta produsului sau ambalajul, dacă este posibil.
Spălați gura cu apă. În caz de ingerare nu induceți voma.
Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentul
special necesar
În cazul în care simptomele de rău persistă, consultați medicul. Nu
administrați niciodată oral nimic persoanelor care sunt inconștiente.
Mențineți persoana expusă în poziție confortabilă. Întoarceți-l pe
partea stângă și rămâneți acolo până la sosirea medicului. În cazul
hemoragiilor, se injectează vitamina K1, pentru controlul timpului
de coagulare și, dacă este necesar, se face transfuzie de sânge.
Antidot: Vitamina K1 (Fitomenadionă).
MĂSURI PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A HRANEI PENTRU
ANIMALE
Se va îndepărta mâncarea la care rozătoarele pot ajunge cu
ușurință ( de ex. cereale vrac sau reziduri alimentare). Atunci
când este posibil, suporturile de momeală trebuie să fie fixate pe
pământ sau pe alte structuri. Nu se va deschide plicul care conține
momeala și nu se va pune suporturile de momeală la îndemâna
păsărilor, animalelor domestice, a animalelor de fermă și a altor
animale, cărora nu le este destinat produsul. Nu trebuie aplicat
produsul în zonele în care alimente/furaje, băuturi, ustensile de
bucătărie sau suprafețe de procesare a alimentelor pot intra în
contact cu produsul sau pot fi contaminate de acesta. Nu se pun
suporturile de momeală în apropierea sistemelor de scurgere a
apei, unde momeala ar putea intra în contact cu apa. Suporturile
CEREALE IMPREGNATE
Insecticide/ Raticide
!Înainte de administrare citiți cu atenție prospectul produsului.
249
de momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informații:
„nu mutați sau deschideți”, „conține rodenticid”. Pentru a reduce
riscul otrăvirii secundare prin ingestia animalelor moarte, în timpul
tratamentului, acestea vor fi colectate și îndepărtate cel puțin de
fiecare dată când se verifică suporturile de momeală. Rozătoarele
moarte vor fi eliminate ca deșeuri periculoase, în conformitate
cu cele prevăzute de reglementările locale. Produsele nu trebuie
utilizate mai mult de 35 zile fără o evaluarea a sănătății, invaziei și
a eficacității tratamentului. Momelile trebuie asigurate astfel încât
acestea să nu fie scoase din suporții de momeală.
DEPOZITARE
Produsul se va păstra în ambalajul original, bine închis ferit de
lumină într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, protejat de îngheț, în
locuri sigure, la distanță de alimente, băuturi și furaje, inaccesibile
animalelor de companie și a altor animale care nu sunt specii țintă,
pentru a minimiza riscul de atingere sau ingerare.
FRAZE DE RISC:
H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere
prelungită sau repetată. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare. P260 – Nu inspirați praful/
fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul. P280 – Purtați mănuși de
protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a
ochilor. P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P501 –
Aruncați conținutul/ recipientul în conformitate cu reglementările
în vigoare.
MOD DE PREZENTARE
Cutie 120 g (2 pungi x 60 g)
PRODUCĂTOR
SC PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI SRL

Informații suplimentare

Greutate 0.12 kg