GERMOSTOP L 1L

230,00 lei

Descriere

GERMOSTOP L 1L

GRUPA PRINCIPALĂ
1- Dezinfectante şi produse biocide generale.
TIP DE PRODUS
TP2 – Produse pentru dezinfecția suprafețelor din domeniul casnic,
colectivități şi industrial, cu excepția celor din unitațile sanitare;
TP3 – Produse pentru igiena veterinară: dezinfecția profilactică a
suprafețelor, echipamentelor și utilajelor din domeniul veterinar.
DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE
TP2 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării
directe la oameni sau animale – dezinfecția suprafețelor din
domeniul casnic, colectivități şi industrial, cu excepția celor din
unitățile sanitare.
TP3 – Igiena veterinară – dezinfecția profilactică a suprafețelor,
echipamentelor și utilajelor din domeniul veterinar.
CATEGORIA DE UTILIZATORI
Industriali, profesionali şi populație.
COMPOZIŢIA
Digluconat de clorhexidină (D-gluconic acid compound
with N,N’-bis (4-clorophenyl) -3,12 -diimino-
2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1) (Nr. CAS 18472-51-0,
Nr. CE 242-354-0)……………………………………………………………….20%
Excipienți q.s.ad……………………………………………………………. 100ml
INDICAȚII
În cazul in care GERMOSTOP L este recomandat în diluție, se
utilizează diluat numai cu apă.
Dezinfecția suprafetelor (TP2):
Produsul se aplică în diluție și timp de contact conform Tabel 1.
Soluția se aplică prin ștergere sau pulverizare, după o bună curățare
mecanică, spălare, degresare (dacă este cazul) și clătire a acestora.
Cantitatea de soluție diluată /m² este de cca.40 – 100 ml/m2.
Dezinfecția suprafețelor echipamentelor și utilajelor din domeniul
veterinar (TP3):
Concentrația de utilizare și timpul de contact – conform Tabel 2.
Soluția preparată se va utiliza imediat și se va aplica pe suprafețe
prin ștergere sau prin pulverizare.
Soluția se aplică în cantități de cca. 200 – 400 ml/m² prin pulverizare,
în conformitate cu normele de dezinfecție.
Suprafețele destinate dezinfecției sunt curățate mecanic și
hidromecanic, urmate de curățare cu detergent și clătire.
Calitatea dezinfecției se poate controla de către medicul
epidemiolog, prin utilizarea unei truse de testare rapidă, pe probele
de sanitație prelevate. Durata vidului sanitar depinde de calitatea
dezinfecției: poate varia de la câteva zile la 15 zile.
Întreaga acțiune de dezinfecție se va desfășura sub controlul
medicului veterinar epidemiolog, care va autoriza repopularea
după respectarea timpului afectat acestei acțiuni, conform
tehnologiei de creștere și exploatare.
PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Nu se va folosi în combinație cu substanțe tensioactive anionice
(detergenți uzuali, săpun).
Nu se va folosi în combinație cu alți dezinfectanți de tip: apă
oxigenată, hipoclorit de sodiu sau cu alte substanțe puternic
alcaline.
Scopul aplicării INDICAȚII de utilizare Concentrația
(%V/V)
Timp minim de contact
(minute)
Dezinfecție levuricidă,
testat conform
EN13624:2014
TP2 – dezinfecția levuricidă de necesitate a suprafețelor din
domeniul casnic, colectivități şi industrial, cu excepția celor din
unitățile sanitare (40 – 100 ml/m²)
2,5 60
Dezinfecție bactericidă,
testat conform
EN13727:2012
TP2 – dezinfecția bactericidă a suprafețelor din domeniul casnic,
colectivități şi industrial, cu excepția celor din unitățile sanitare
(40 – 100 ml/m²)
1 60
Dezinfecție bactericidă și
fungicidă a suprafețelor
neporoase testat
conform EN13697:2015
TP2 – dezinfecția bactericidă a suprafețelor neporoase din
domeniul casnic, colectivități şi industrial, cu excepția celor din
unitățile sanitare (40 – 100 ml/m²)
2,5 30
TP2 – dezinfecția fungicidă a suprafețelor neporoase din
domeniul casnic, colectivități şi industrial, cu excepția celor din
unitățile sanitare (40 – 100 ml/m²)
2,5 15
Tabel 1. – Mod de utilizare TP2:
SOLUȚIE CONCENTRATĂ
!Înainte de administrare citiți cu atenție prospectul produsului.
234 www.farmavet.ro
Scopul aplicării INDICAȚIIde utilizare Concentrația
(%V/V)
Timp minim de contact
(minute)
Dezinfecție bactericidă
testat conform
EN1656:2010
TP3 – dezinfecția bactericidă profilactică a suprafețelor,
echipamentelor și utilajelor din domeniul veterinar (200 – 400
ml/m²)
2 30
Dezinfecție levuricidă,
testat conform
EN1657:2016
TP3 – dezinfecția levuricidă profilactică a suprafețelor,
echipamentelor și utilajelor din domeniul veterinar (200 – 400
ml/m²)
3 30
Dezinfecție bactericidă a
suprafețelor neporoase,
testat conform
EN14349:2013
TP3 – dezinfecția bactericidă profilactică a suprafețelor
neporoase din domeniul veterinar (200 – 400 ml/m²) 2 30
Dezinfecție levuricidă a
suprafețelor neporoase,
testat conform
EN16438:2014
TP3 – dezinfecția levuricidă a suprafețelor neporoase din
domeniul veterinar (200 – 400 ml/m²) 100 60
Dezinfecție bactericidă
a suprafețelor poroase,
testat conform
EN16437:2014
TP3 – dezinfecția bactericidă de necesitate a suprafețelor
poroase din domeniul veterinar (200 – 400 ml/m²) 100 60
METODA DE APLICARE
Prin ștergere și pulverizare
DEPOZITARE
Depozitarea se face la temperaturi mai mici de 25°C, în containere
originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în zone
uscate şi bine ventilate, ferite de îngheț. Depozitaţi departe de
materiale incompatibile (acizi şi agenţi oxidanţi puternici, substanţe
alcaline), de hrană şi băuturi.
Păstraţi containerele închise etanş şi sigilate până la utilizare.
Containerele care au fost deschise se reînchid şi se păstrează în
poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. Nu se depozitează
în containere neetichetate. Utilizați containere adecavate pentru
prevenirea contaminarii mediului. Materialele recomandate
pentru ambalaje sunt PET și HDPE.
MOD DE PREZENTARE
Flacoane x 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L, 2L, 5L, 10L, 20L.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
PRODUCĂTOR
SC PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI SRL

Informații suplimentare

Greutate 1 kg