DEO-VET 1L

43,00 lei

Stoc epuizat

Descriere

CATEGORIA DE UTILIZATORI
Profesionali, industriali.
DOMENIUL DE UTILIZARE
Domeniul veterinar. Detergent dezinfectant concentrat pentru
dezinfecția profilactică și de necesitate a suprafețelor, utilajelor,
a adăposturilor pentru animale, a vehiculelor utilizate pentru
transportul animalelor, precum și a suprafețelor din piețe
agroalimentare și târguri de animale.
COMPOZIȚIE
Clorură de alchil dimetil benzilamoniu C12 – C18 (Nr. C.A.S. 68391-01-5,
Nr. C.E. 269-919-4)………………………………………………………………5%
Clorură de didecildimetilamoniu (Nr. C.A.S. 7173-51-5, Nr. C.E. 230-
525-2)………………………………………………………………………………..5%
Excipienți q.s.ad. ………………………………………………………….. 100 ml
MOD DE UTILIZARE
-Dezinfecţie virulicidă de necesitate: Dezinfecţie în cazul prezenţei
viruşilor cu pericapsidă de tipul: Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV)
(surogatul virusului Hepatitei C – HCV ): 2,0 % (2:100) în apă, timp
de contact 5 minute. Dezinfecţie în cazul prezenţei viruşilor cu
transmitere sangvină de tipul: Vaccinia virus strain Elstree HBV,
HCV, HIV, a viruşilor din familia Orthomyxoviridae (viruşi de tipul
Influenza: H5N1 şi H1N1): 2,0 % (2: 100) în apă, timp de contact
5 minute. Nu s-a testat activitatea virulicidă faţă de bacteriofagul
Lactococcus lactis.
-Dezinfecţie antibacteriană: Profilactică: 2% (2:100) în apă timp
de contact 15 minute sau 2,5% (5:200) în apă timp de contact
5 minute. De necesitate: 2% (2:100) în apă timp de contact 60
minute, sau 2,5% (5:200) în apă timp de contact 30 minute.
-Dezinfecţie antifungică: Profilactică: 2,5% (5:200) în apă timp
de contact 5 minute. De necesitate: 2,5 % (5:200) în apă timp de
contact 60 minute.
-Decontaminarea şi dezinfectarea halelor de animale: Dezinfecţia
se execută în compartimentele golite, în absenţa animalelor
(conform principiului “totul plin – totul gol”), după îndepărtarea
gunoiului, dejecţiilor, a resturilor de furaje etc. şi curăţarea
corespunzătoare a suprafeţelor şi echipamentelor. Recomandări:
Înainte de utilizarea dezinfectantului trebuie realizată o curăţare
corespunzătoare a suprafeţelor. Factori care determină eficacitatea
dezinfecţiei: depopularea totală a halei; curăţirea mecanică
perfectă a suprafeţelor ce urmează a fi dezinfectate; respectarea
concentraţiei şi a timpului de contact recomandat; aplicarea
uniformă a soluţiei cu un utilaj de dezinfecţie corespunzător,
care să asigure acoperirea suprafeţelor cu o peliculă continuă
de dezinfectant; Îndepărtarea mucegaiurilor: se prepară soluţii
proaspete cu concentraţia de 2,5% (5:200) în apă. Soluţia se
aplică astfel încât să acopere integral suprafaţa atinsă de mucegai.
Se lasă să se usuce şi se repetă tratamentul la interval de 7 zile
dacă se constată reapariţia mucegaiului. Nu este necesară clătirea.
Dezinfectarea suprafeţelor: Cantitatea de soluţie dezinfectantă
aplicată în funcţie de natura suprafeţelor: 100 ml soluţie DEO-VET
/m2 pentru suprafeţe netede 300 ml soluţie DEO-VET /m2 pentru
suprafeţe poroase.
DEPOZITARE
La temperaturi cuprinse între 10 şi 30°C. Depozitaţi în containerele
originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în
zone uscate şi bine ventilate. Depozitaţi departe de materiale
incompatibile, de hrană şi băuturi. Păstraţi containerele închise
etanş şi sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise
se reînchid şi se păstrează în poziţie verticală pentru a preveni
scurgerile. Nu depozitaţi în containere neetichetate. Utilizaţi
containere adecvate pentru prevenirea contaminării mediului.
Materiale recomandate pentru containere: Flacoane din material
plastic (PET, PE).
MOD DE PREZENTARE
Flacoane x 100 ml, x500 ml, x1 L
Canistre x5L, x10L, x20L.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
PRODUCĂTOR
SC PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI SRL

Informații suplimentare

Greutate 1 kg