DEO SEPT 1L

38,00 lei

Descriere

DEO SEPT 1L CATEGORIA DE UTILIZATORI:
Profesional, industrial.
DOMENIUL DE UTILIZARE:
TP2: Decontaminarea și dezinfectarea suprafețelor, echipamentelor,
utilajelor și mobilierului din spații publice, unități medicale,
laboratoare, mijloace de transport public.
TP4: Decontaminarea și dezinfectarea suprafețelor, echipamentelor,
utilajelor, recipientelor și conductelor aferente producției,
transportului și depozitării produselor alimentare, furajelor sau
băuturilor.
COMPOZIȚIE
Clorură de alchil dimetil benzilamoniu C12 – C18 (Nr. C.A.S. 68391-
01-5, Nr. C.E. 269-919-4) ……………………………………………………..5%
Clorură de didecildimetilamoniu (Nr. C.A.S. 7173-51-5, Nr. C.E. 230-
525-2) ………………………………………………………………………………5%
Excipienți q.s.ad. …………………………………………………………. 100 ml
MOD DE UTILIZARE:
Produsul se utilizează diluat în apa potabilă, la temperatura
camerei, prin pulverizare pe suprafeţe sau prin imersiunea
obiectelor în soluţia dezinfectantă, respectând concentraţiile şi
timpii de contact specificaţi, în funcţie de natura contaminantului
şi gradul de contaminare.
Dezinfecţie virulicidă de necesitate (TP2, TP4):
-Dezinfecţie în cazul prezenţei viruşilor cu pericapsidă de tipul:
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) (surogatul virusului Hepatitei
C – HCV): 2% (2:100) DEO-SEPT în apă, timp de contact 5 minute.
-Dezinfecţie în cazul prezenţei viruşilor cu transmitere sangvină
de tipul: Vaccinia virus strain Elstree HBV, HCV, HIV, a viruşilor din
familia Orthomyxoviridae (viruşi de tipul Influenza: H5N1 şi H1N1):
2% (2:100) DEO-SEPT în apă, timp de contact 5 minute. Nu s-a
testat activitatea virulicidă față de bacteriofagul Lactococcus lactis.
Dezinfecţie antibacteriană(TP2, TP4):
-Profilactică: 2 % (2:100) DEO-SEPT în apă, timp de contact 10
minute sau 2,5% (5:200) DEO-SEPT în apă, timp de contact 5
minute. De necesitate: 2 % (2:100) DEO-SEPT în apă, timp de
contact 15 minute, sau 2,5% (5:200) DEO-SEPT în apă, timp de
contact 5 minute.
-Îndepărtarea mucegaiurilor (TP2, TP4): se prepară soluţii
proaspete cu concentraţia de 2,5 % (5: 200) de DEO-SEPT în apă.
Soluţia se aplică astfel încât să acopere integral suprafaţa atinsă de
mucegai. Se lasă să se usuce şi se repetă tratamentul la interval
de 7 zile dacă se constată reapariţia mucegaiului. Nu este necesară
clătirea.
-Dezinfecţie antifungică (TP2): profilactică: 2% (2:100) DEO-SEPT în
apă timp de contact 15 minute; de necesitate: 2% (2:100) DEO-SEPT
în apă timp de contact 60 minute sau 2,5% (5:200) DEO-SEPT în apă
timp de contact 30 minute.
-Dezinfecţie antifungică (TP4): Profilactică: 1% (1:100) DEO-SEPT în
apă, timp de contact 30 minute sau 2% (2:100) DEO-SEPT în apă,
timp de contact 15 minute. De necesitate: 2,5 % (5:200) DEO-SEPT
în apă, timp de contact 15 minute.
-Dezinfectarea suprafeţelor (TP2, TP4): Cantitatea de soluţie
dezinfectantă aplicată în funcţie de natura suprafeţelor: 100 ml
soluţie DEO-SEPT / m2 pentru suprafeţe netede; 300 ml soluţie
DEO-SEPT / m2 pentru suprafeţe poroase. Înainte de utilizarea
dezinfectantului, trebuie realizată o curațare corespunzătoare a
suprafețelor.
DEPOZITARE
La temperaturi cuprinse între 10 şi 30°C. Depozitaţi în containerele
originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în
zone uscate şi bine ventilate. Depozitaţi departe de materiale
incompatibile, de hrană şi băuturi. Păstraţi containerele închise
etanş şi sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise
se reînchid şi se păstrează în poziţie verticală pentru a preveni
scurgerile. Nu depozitaţi în containere ne-etichetate. Utilizaţi
containere adecvate pentru prevenirea contaminării mediului.
Materiale recomandate pentru containere: Flacoane din material
plastic (PET, PE).
MOD DE PREZENTARE
Flacoane x100 ml, x500 ml, 1 L .
Canistre x5L, x10L, x20L.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
PRODUCĂTOR
SC PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI SRL

Informații suplimentare

Greutate 1 kg