ALDEZIN 20L

945,00 lei

Descriere

CATEGORIA DE UTILIZATORI ALDEZIN 20L
Industriali şi profesionali.
DOMENIUL DE UTILIZARE
TP3: Dezinfectarea adăposturilor, suprafeţelor, utilajelor
şi mijloacelor de transport în comun, folosite la creşterea,
întreţinerea, reproducerea, producţia, transportul şi livrarea
animalelor, dezinfectarea suprafeţelor din abatoare, pieţe
agroalimentare şi târguri de animale.
TP4: Decontaminarea și dezinfectarea suprafeţelor, echipamentelor,
utilajelor, recipientelor și conductelor aferente producţiei,
transportului și depozitării produselor alimentare, furajelor sau
băuturilor.
COMPOZIȚIE(TP3/TP4):
Glutaraldehidă (Nr. CAS 111-30-8, Nr. CE 203-856-5) ……………….18%
Clorură de alchil (C12-C16) …………………………………………………..5%
Dimetilbenzil amoniu (Nr. CAS 68424-85-1, Nr. CE 270-325-2) …..5%
Clorură de didecildimetil amoniu (Nr. CAS 7173-51-5, Nr. CE 230-
525-2) ………………………………………………………………………………5%
Excipienți q.s.ad. …………………………………………………………..100 ml
MOD DE UTILIZARE TP3:
Programul de decontaminare pentru halele de animale:
Etapa I: Curățenia mecanică si hidromecanică:
-Se elimină furajele ramase în adaposturi sau în hrănitori;
-Se elimină utilajele mobile;
-Se golesc fosele și prefosele ori de câte ori este posibil
1. Faza de fixare se realizează prin pulverizarea suprafețelor
necurațate mecanic, cu o soluție de ALDEZIN 1% în apă, pulverizare
200 ml soluție/m2, timp de contact 15 minute.
2. Faza de curățire mecanică și hidromecanică propriu-zisă se
realizează prin îndepărtarea gunoiului, dejecțiilor, resturilor de
furaje, prafului de pe pardoseli, pereți, tavane, ferestre, conducte,
adăposturi, jgheaburi, rigole, instalații de canalizare, cu ajutorul
furtunilor cu jet puternic de apă (cerințe minime 40 atm) și a
diverselor ustensile (razuri, perii).
Etapa II: Spălarea:
Se aplică un detergent – degresant cu acțiune de înmuiere (la
concentrația indicată) pentru îndepartarea resturilor proteice,
grăsime, murdărie), pulverizare 400 ml soluție/m2. Se lasă
să acționeze în jur de ½ oră după care se spală cu grijă tot
compartimentul cu pompa la presiune înaltă. Utilizarea apei calde
(40-45OC) ameliorează calitatea muncii și reduce timpul. În cazul
spălarii cu apă caldă este suficientă presiunea de 80-100 bar.
Clătirea: este necesar să se clătească bine întrucăt antrenează
eliminarea ultimelor murdării. Ideală este clătirea la debit bun și
presiune mică (50-60 bar).
Etapa III: Dezinfecția:
Se aplică pe toate suprafețele dezinfectantul ALDEZIN cu acțiune
bactericidă , fungică și virulicidă, respectând concentrațiile și timpii
de contact specificați.
Dezinfecţie antibacteriană: profilactică: 1%, 30min; de necesitate:
2%, 60min.
Dezinfecţie antifungică: 4%, 120min.
Dezinfecţie virulicidă: de necesitate: ORTOMYXOVIRIDAE, genul
Influenza virus, serotipul H5N1, la conentrația de 1:400, timp
contact 30 min; PICORNAVIRIDAE, genul Aphtovirus, virusul Febrei
Aftoase, serotip O, la conentrația 1:600, timp contact 30 min;
Dezinfecții de necesitate în cazul virusurilor fără pericapsidă,
concentrația de 4%, timp de contact 120 min;
Dezinfecții de necesitate în cazul virusurilor cu pericapsidă,
concentrația de 1%, timp de contact 60 min. Cantitatea de
soluţie dezinfectantă aplicată: 100 ml/m2 pentru suprafeţe
netede; 300 ml/m2 pentru suprafeţe poroase. Se recomandă
ca înainte de utilizarea dezinfectantului să se realizeze o curățire
mecanică corespunzătoare a suprafețelor. Produsul se utilizează la
temperaturi cuprinse între 10-30OC.
Timpul de contact: se închide hala și se respectă timpul de contact
între substanța dezinfectantă și suprafețele supuse dezinfecției.
Neutralizarea dezinfectantului: se spală cu apă suprafețele
dezinfectate, numai după expirarea timpului de contact.
Prelevare probe sanitație: calitatea dezinfecției se verifica imediat,
de către medicul epidemiolog prin utilizarea unei truse de testare
rapidă. Numărul de probe ce se prelevează este cuprins între
5-10/compartiment (10 probe se iau pentru un compartiment de
maternitate).
Văruire: după uscarea suprafețelor dezinfectate se văruiește cu
lapte de var și sulfat de cupru.
Etapa IV: Introduerea echipamentului în hală: se efectuează numai
după ce echipamentul a fost spălat și dezinfectat.
Etapa V: Vidul sanitar: durata vidului sanitar depinde de calitatea
dezinfecției, poate varia de la câteva zile la 15 zile.
Întreaga acțiune de dezinfecție se va desfășura sub controlul
medicului veterinar epidemiolog, care va autoriza repopularea,
după respectarea timpului afectat acestei acțiuni, conform
tehnologiei de creștere și exploatare.
MOD DE UTILIZARE TP4:
Dezinfecţie antibacteriană: profilactică: 1% 15min; de necesitate:
0,1% 30-60min.
Dezinfecţie antifungică: 3% 30min. Drojdii: 0,5% 30min, 0,1%
60min.
Dezinfecţie virulicidă: de necesitate: Adenovirusul tip 5: 1% 5 min,
Polivirusul tip 1: 2% , 60min.
Metoda de aplicare: prin pulverizare pe suprafețe sau imersarea
obiectelor în băi cu soluție de Aldezin, după ce se diluează.
PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE
Produsul va fi manipulat numai de către persoanele autorizate.
Nu se va folosi în combinație cu substanțe tensioactive anionice
(detergenți uzuali, săpun). Nu se va folosi în combinație cu alți
dezinfectanți de tip: apa oxigenată, hipoclorit de sodiu sau cu
substanțe puternic alcaline.
DEPOZITARE (TP3/TP4): La temperaturi între 10-30OC, în
containerele originale, protejate de radiaţia solară, surse de
căldură, în zone uscate şi bine ventilate; departe de materiale
incompatibile, de hrană şi băuturi. Păstraţi containerele închise
etanş şi sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise
se reînchid şi se păstrează în poziţie verticală pentru a preveni
scurgerile. Nu depozitaţi în containere ne-etichetate. Utilizaţi
containere adecvate pentru prevenirea contaminării mediului
(HDPE).
MOD DE PREZENTARE
Flacoane x 100 ml, 500 ml, 1 L și bidoane de 3L, 5L, 10L, 20L.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.
PRODUCĂTOR
SC PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI SRL

Informații suplimentare

Greutate 20 kg